OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 
 
 
Miasto Inowrocław
Żłobek Miejski „Maja”
ul. Kzymińkiego 18
88-100 Inowrocław
Tel. 52 353-9204

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Organizator zamówienia:

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu ogłasza zamówienie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie następujących prac w jednostce macierzystej na ul.Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu:

1/ remont parkingu i chodników /CPV 45233253-7/
3/ wymiana stolarki okiennej/CPV 45421132-8/
4/ remont podjazdu – płytki , balustrady , kraty /CPV 45262522-6/

prace na filii żłobka miejskiego „Maja” na ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu

1/docieplenie stropodachu budynku głównego , docieplenie  ścian  szczytowych i ścian zewnętrznych części parterowej budynku(45453000-7)
2/Remont pomieszczenia jadalni (45453000-7)
3/ Wykonanie ogrodzenia (CPV 45342000-6)

Termin wykonania zamówienia :

Jednostka Macierzysta na ul.Krzymińskiego 18,88-100 Inowrocław
Rozpoczęcie robót 01.07.2016r. zakończenie robót 27.07.2016r.

Filia żłobka miejskiego „Maja” na ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu
Rozpoczęcie robót  01.08.2016r. zakończenie robót 26.08.2016r.

1.Adres strony internetowej żłobka, skąd można pobrać Specyfikację istotnych warunków zamówienia i przedmiar robót: zmmaja.pl
2.Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u pani dyrektor żłobka „Maja” Barbary Stępkowskiej oraz u pani Glubiak Ewy , zajmującej się przygotowaniem dokumentacji dotyczącej przetargu , adres i telefon j.w.
3.Oferty należy składać do dnia 30 maja 2016r. do godziny 10,00 w siedzibie żłobka „Maja” na ul.Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu.
4.Otwarcie ofert nastąpi 30 maja 2016r. o godzinie 10,15 w żłobku „Maja” na ul.Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu.
5.Organizator zamówienia powiadomi o wyniku zamówienia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ,  na stronie internetowej żłobka jw. oraz telefonicznie.
6.Kryteria oceny ofert  : najniższa cena 80% , okres i warunki gwarancji 20%
7.W przetargu mogą brać udział wykonawcy , którzy spełnią warunki ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych i inne wymagania określone w SIWZ
 
Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona na podstawie oświadczeń  i dokumentów złożonych do oferty.

 
Dokumenty do pobrania:

Pobierz Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Pobierz
(siws.doc)

 

 

Pobierz Plik: Dokumentacja przetargowa dotycząca lokalizacji żłobka przy ul. Krzymińskiego

Pobierz
(przetarg/Dokumentacja przetargowa Krzyminskiego.zip)

Pobierz Plik: Dokumentacja przetargowa dotycząca lokalizacji filii żłobka przy ul. Łokietka

Pobierz
(przetarg/Dokumentacja przetargowa Łokietka.zip)

Copyright Żłobek Miejski "Maja" (c) 2016, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 3007
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem